Hộ chiếu công vụ khác hộ chiếu phổ thông như thế nào

Rất nhiều người thắc mắc và tìm hiểu sự khác nhau giữa hộ chiếu phổ thông và hộ chiếu công vụ, trong vài viết này hochieuhcm.com sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục cũng như sự khác nhau giữa các loại hộ chiếu.

Rất nhiều người thắc mắc và tìm hiểu sự khác nhau giữa hộ chiếu phổ thông và hộ chiếu công vụ, trong vài viết này hochieuhcm.com sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục cũng như sự khác nhau giữa các loại hộ chiếu.

Theo quy định tại văn bản hợp nhất số 07 – Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam gồm có 3 loại hộ chiếu

1. Hộ chiếu ngoại giao,

2. Hộ chiếu công vụ

3. hộ chiếu phổ thông.

4. Hộ chiếu thuyền viên.

Hộ chiếu ngoại giao là hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam thuộc diện được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cử hoặc quyết định cho ra nước ngoài để đi công tác, phù hợp với tính chất của chuyến đi:
1. Về cơ quan cấp: 
- Hộ chiếu công vụ: Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao hoặc Sở Ngoại vụ TP HCM cấp. 
- Hộ chiếu phổ thông: Cục quản lí xuất nhập cảnh cấp. 
2. Về đối tượng được cấp: 
Hộ chiếu công vụ: Cấp cho cán bộ, công chức đi công tác. 
Hộ chiếu phổ thông: Cấp cho mọi công dân. 
3. Về Cơ chế quản lí: 
- HCCV: Do Sở Ngoại vụ các tỉnh quản lí. Khi cán bộ đi công tác mới giao HC, khi về nộp lại Sở Ngoại vụ. 
- HCPT: Do cá nhân được cấp HC tự quản lí. 
4. Quy trình làm thủ tục: 
Hộ chiếu công vụ: Thường đi công tác theo quyết định được cử đi nước ngoài của cơ quan chủ quản và phải  ó danh sách cán bộ đoàn kèm theo. Do vậy có thể cử một người trong đoàn đại diện vào làm thủ tục xuất nhập cảnh. 
Hộ chiếu phổ thông: Phải làm thủ tục xuất nhập cảnh từng người một 
5 . Vê thị thực: 
Hộ chiếu công vụ: Được Vietnam và các nước kí Hiệp định bãi miễn thị thực đối với 1 số quốc gia
Hộ chiếu phổ thông: chỉ được miễn thị thực đối với 1 số quốc gia ký hiệp định miễn song phương với chính phủ Việt Nam
Hiện nay VN đã kí kết hiệp định miễn thị thực với tổng cộng hơn 47 quốc gia tuy nhien chủ yếu là miễn cho những đối tượng mang hộ chiếu ngoại giao hoặc mang hộ chiếu công vụ. 

Tin cùng loại

08866594568